ماه: اکتبر 2017

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی در بارداری برای انجام  سونوگرافی باید مثانه پر باشد و در صورتی مثانه پر نباشد با خوردن مقداری زیادی آب به انجام این سونوگرافی کمک می کنید و شما به راحتی می توانید فرزند خود را ببینید برای انجام این نوع سونوگرافی کافی است که بر روی تختی دراز بکشید و با استفاده […]

ادامه مطلب