ماه: مارس 2018

سه ماهه دوم بارداری

سه ماهه دوم بارداری آزمایشگاه سه ماهه دوم بارداری شامل هفته 12 تا 28 بارداری می شود. اغلب زنان سه ماهه دوم بارداری را راحت تر از سه ماهه اول می دانند. حالت تهوع و خستگی کمتر می شود و از طرفی تغییرات دیگری در بدن اتفاق می افتد. شکم مادر همزمان با رشد جنین […]

ادامه مطلب