ماه: اکتبر 2019

بهترین روانپزشک و روانکاو در تهران

بهترین روانپزشک در تهران رشته روانپزشکی در کشور ما از گذشته تا کنون وجود داشته است . در ابتدا ۲ نفر به نام دکتر حسین رضایی و دکتر عبدالحسین میرسپاسی  از ایران دوره های روانپزشکی را در فرانسه گذراندند . این افراد رشته روانپزشکی نوینی را در ایران پایه گذاری کردند . تاریخچه روانپزشکی در […]

ادامه مطلب